What's Up

http://filcaspro.com/storage/whats-on/October2018/pZgl211cJkswEuAe6RTP.jpg

Paano na ang Bukas "Dahil sa Plastik"

Naririnig Mo ba. hibik ng Kalikasan 
Plastik na nagkalat, Sa mga lansangan
Kahit sa palengke at ibang pamilihan
Suputan
  ay plastik, sakit ng lipunan. 

Sikat na gusali, mamahaling lugar
Kapirasong sibuyas, plastik ang balutan
Prutas at gulayin, kendi at tinapay
 
Karne man O isda, Plastik ang sisidlan

Saan ba mapupunta Plastik na ginamit
Sa
 bahay iipunin, itatapong pilit 
Itatambak lamang
  saan may itatalsik
Imbakin O sunugin, lason sa paligid

Natitiis Mo bang patuloy makita
Pag buhos ng ulan, plastik naanod na
Sa Kanal sa Ilog, Baha ang nagdala
Sa dagat ang tungo, doon naipon na

Dahilan ang plastik ay di nagagato
Kung mabaon sa Lupa, tubig mauudlot
Baha ay maiipon, lugar ay lulubog
Lugar sa kailaliman, may sakit at tuyot

Sa tabing dagat naman, nagkalat na basura
Taon ang binilang, nadadagdagan pa
Buhay sa Karagatan, kawawang mga isda
Nakakalulon ng plastik O nasisilo sila.
 

Kaya kalahi ko. Tayo'y mag malasakit
Sa "Inang Kalikasan", ibukas ang isip
Pangalagaan at mahalin, ang ating paligid
Plastik ay itakwil, Basurang malupit!
 

14 Hulyo 2019 
Katha /Tula Para sa Kalikasan
 
Dorie Reyes Poloczek
 

Pagmamahal sa Inang Kalikasan, Sa Inang Bayan, Bansang Pilipinas na aking kinalakhan. Isang Katha /Tula ng inyong lingkod, Upang hamonin ang ating kalahi na "Huwag ng gumamit ng" plastik!!! "Suputan, lalagyan, at balutang plastik". 
Makikita natin Kung saansaan ang tambak at kalat ng basura "plastik"!
 
Isa rin ito sa dahilan Kung bakit ang dating lupang mataba ay biglang naging Madamot at tuyo.. Hindi na masipsip ng Ilalim ng lupa ang tubig ulan dahil nasasanggahan ito minsan ng Basurang plastik na napabaon sa Lupa ng matagal ng panahon.
 

Ang Ilog na datiratiy malinis, na tubig ang umaagos, Subalit ang  tabing Ilog, kung minsan, tapunan O tambakan ng basura! Mga salaula at walang alam O malasakit sa Kalikasan! Maling akala na pag dating ng tag-ulan ay madadala ito ng malakas na baha! Totoo nga! Subalit sa Karagatan ang bagsak ng basura. Basurang lumasason sa kayamanan ng dagat, puma patay sa mga isda at nagiging dahilan Kung bakit nagkakasakit ang mga lamang Karagatan. Nakakalungkot na nasisilo sila ng plastik O Kaya nakakalunok sila ng basura! 
Isipin natin, ang ating kalusugan Kung isdang
 kakainin natin ay lasang plastik 
O Kaya dahilan sa Basura nilang nalulon ay maaring maging sanhi ng ating pagkaka sakit!
 

Kaya Sila at Tayo, Ikaw at Ako, mayroon lakas Upang tutulan ang plastik! Para sa kinabukasan, Sa malusog at magandang Kalikasan 
Balik,
 Papel, Dyaro, Bayong na Uway, Basket na kawayan, Dahon ng saging at Dahon ng gabi
Mabuhay at Maraming Salamat!
 
Kayo ang aking inspirasyon!

Share this article