What's Up

http://filcaspro.com/storage/whats-on/October2018/pZgl211cJkswEuAe6RTP.jpg

Magtanim ng Punongkahoy

Kay ganda ang paligid
Kung Ito'y luntian
Bukid ay sagana
Sa tanim na gulay
Prutas na masasarap
Maganda sa katawan
Malusog na pagkain
Pampahaba ng buhay
 

Malawak na lupain 
Tamnan ng Punongkahoy
 
Pag lipas ng taon
Ito ay yayabong
 
Ugat- maghahawak
 
Tubig maiipon
Lilinis ang hangin
Sasalain ng dahon.
 

Bundok mas maganda 
Kung Punongkahoy ay sagana
Maaliwalas ang Tanawin
 
Nakakatulong sa klima
Pagbaha'y mahahadlangan
Hindi matutuyot
  ang ganda
Yayakapin ng kanyang Ugat
Lupang pinagpala!
 

Halina't magtamin
Tayo ng halaman
 
Gawaing Paraiso
Ang kapaligiran
 
Sariwang Hangin
 
Ating makamtan
Magmalasakit Tayo
Sa Kapaligiran!
 

Hulyo 2019
Katha /Tula Para sa Kalikasan
 
Dorie Reyes Polo
 

Sa panahon ngayon, na nag-iba ang Klima, masyadong mainit sa Tag - araw, ikumpara sa nagdaan mga taon. Masyadong nakakabahala ang darating na panahon. 

Kaya ngayon pa man magmalasakit tayo sa kinabukasan ng ating Mundong ginagalawan, Sa Inang Bayan, Sa ating kapaligiran, mga darating bukas! 
Kaagapay nito ang magandang proyektong Ipinatutupad ng ating Pamahalaan, na magtanim ng halaman ang bawat mag aral. Mahalin natin ang Kalikasan!
 

Isang Katha /Tula, Upang gisingin ang isipan at damdamin ng mga bumabasa at tumatangkilik sa Ating "Mother Earth"! 
Mabuhay po Kayo at Maraming Salamat!
 
Kayo ang aking inspirasyon sa pag sulat!

Share this article