What's Up

http://filcaspro.com/storage/whats-on/October2018/pZgl211cJkswEuAe6RTP.jpg

Limang "R" ukol sa Basura!

5rs reuse reduce repair recycle reject
Gamiting muli (reuse) Bawasan
 
ang Pag gamit (reduce)
 
Pwede O maari pa (recycle)
 
Ayusin (repair) Tangihan (reject)
 

Limang "R" ukol sa Basura!
 

Mga lumang gamit, Dapat ay ingatan
Huwag itatapon, Huwag pababayaan
Pag dating ng oras na Ito'y kailangan
Gamiting muli
 para may pakinabang. 

Bawasan ang pag gamit ng balot sa plastik
 
Katulad ng Lotion, Shampoo at panglinis
Ang maling akala, Ika'y makakatipid
Sandamukal na basura ang siyang kapalit

Kagamitan at bagay Kung Ito'y masira
Subukang ayusin Huwag agad
  itatwa
Baka may paraan, ito ay magagawa
Piliting I repair, Huwag mabahala.
 

Lumang kasangkapan, hwag basta itapon
Mayroon pang sangkap, dapat ay maipon
Irecycle ang mga bagay Ayon sa panahon
Upang pakinabangan ng taong marunong

Magkaisa tayong plastik ay tanggihan
Ireject ang straw, cellophane at balutan
Bitbitin ang
  Bayong O Basket sa Pamilihan 
Pagbili ng
 bagay, Papel ang paglagyan. 

18.Hulyo 2019 
Habi ng Salita /Tula Para sa Kalikasan
 
Dorie Reyes Polo
 

Panuntunan Upang maiwasan ang pag dami ng Basura! 5 "R"s 
Salamat sa komentaryo Bb. SONYA BU
Tamang Tama Kung ang 10 sa 100 ay mahihikayat na sundin ang 5 Rs, napaka laking tulong ang magagawa Upang mapangalagaan natin ang Inang Kalikasan.
 
Maraming isipan ang nagkasundo Upang isaisahin ang pamamaraan sa malawak na kaalaman tungkol sa Basura.
 
Alam ito ng karamihan, itinuturo ito sa Paaralan (Eskwelahan) sa mga Pangkalikasan" Meeting " O Pagpupulong.
 
Maraming Proyektong inilulunsad Upang mabawadan ang basura. Muling gamitin ang plastik na kinukolekta, Halimbawa.. simpleng Straw ng Softdrinks, ginagawang bulaklak O kurtina
   pang dekorasyon sa bahay.. Mga lumang plastik na Bote ginagawang Taniman ng halaman O masetera.. at marami pang iba.

Paano natin maiwasan ang pag dami ng 
Basura?
 
Magdala tayo ng "paper bag" O Bayong tuwing tayo'y mamalengke O mamimili
Doon natin ilagay sa ating sisidlan ang ating pinamili.
 
Tangihan ang balutan plastik, Sa halip ay hilingin na papel ang gamiting pambalot.
 
Sa Mumunting bagay ay maari tayong makatulong sa Inang Kalikasan.

Magmalasakit tayo sa Ating Lipunan at gumawa ng hakbang Upang maiwasan ang pag lubog ng Inang Kalikasan. 
Ating alalahanin:
"Kailangan Natin ang Kalikasan
 
Subalit, Hindi Tayo Kinakailangan ng
 
Kalikasan"!
 

Sila at Tayo, Ikaw at Ako
Samasama Tayong kumilos at mangarap Para sa kagandahan ng buhay sa Mundong ibabaw.. Para sa Inang Kalikasan
Mabuhay Tayong lahat!
 
Kayo ang aking inspirasyon!

Share this article