What's Up

http://filcaspro.com/storage/whats-on/October2018/pZgl211cJkswEuAe6RTP.jpg

Kulay ng Mundo

Makulay na Mundo
Ating kinalakhan
Maasul na dagat
Tubig na Malinaw
Habang namamangka
Iyong mamamasdan
Isdang lumalangoy
Magandang halaman

Malusog na kabundukan
Sari~saring kulay 

Iba't ibang Puno
Dahon kumakaway, 

Prutas na masarap 

Pitasin Mo't tikman
Buko ng Niyog
Pang tanggal ng uhaw

Sa gitna ng bukid
Hangin ay amihan
Palayan malawak
Pagkaing masarap 

Gulayin ay sariwa
Bitaminang sagana
Pampalakas ng katawan 

Biyayang Pinagpala 


Ang daloy ng tubig
Alulod ay kawayan 

Sa batis at ilog
Pansol tagaktakan
Kay sarap maligo
Sa Sawaling kawan
Lagusan ng Talon
Malalim na languyan 


Nais kong makita
Malusog na daigdig 

Sagana sa punongkahoy 

Kanlong sa tag~init
Ugat na Matibay 

Sa lupa'y kumapit
Tubig Hawak hawak
Hangin ay malinis 


Pangarap sa Puso
Kung Mundo'y iiwan
Sa ating pagtanda 

Tayo ay lilisan
Mundong anong lusog
Manahin ng angkan
Paraisong Paligid 

Kanilang Tirahan 


Kung tao'y pabaya
At walang malasakit 

Patuloy ang basura
Pag Kalat ng plastik 

Daigdig mamatay
Buhay magigipit
Hangin ay marumi
Mundo'y mukhang plastik

Kathang isip /Tula Para sa Kalikasan 
22 Hulyo 2019 

Dorie Reyes Polo

Pahalagahan natin ang Inang Kalikasan 
Mahalin at Igalang.. Huwag nating pahintulutan. Mamatay ang Ating Inang Kalikasan! Tayo'y  magtulong tulong Para sa kalinisan ng Ating Kapaligiran! 

Pasalamat tayo sa pagkakataon. Ibinigay, 
Sa atin ng Panginoon Dios na maranasan natinn tumira sa Mundong ibabaw.

Sumama po tayo sa tree planting at sa paglilinis ng Kapaligiran. 
Mabuhay po tayong lahat! 

Kayo po ang aking inspirasyon!

Share this article

Error
500

Whoops, something went wrong on our servers.