What's Up

http://filcaspro.com/storage/whats-on/October2018/pZgl211cJkswEuAe6RTP.jpg

Basurang Alon

Kakilakilabot! Kagimbal gimbal! 
Ang salpok ng alon, Kay sakit pagmasdan 

Wala ng buhangin O batong matanaw
Haluhalong basura, Isinuka ng Karagatan

Dinaig pa ang salot, na nakaka yanig! 
Santambak na kahon, balutan at plastik 

Iba't ibang kulay, naipon sa gilid
Dambuhalang Problema, ubod ng lupit!

Sampal sa Sangkatauhan, walang disiplina
Bulto ng Basura, saan ba napunta? 

Sino ang mananagot? Sino ang may sala?
Inang Kalikasan ay nag mamaktol na!

Paano ang isda saan ba lalangoy? 
Sa dagat ng basura, kaiba ang amuy
Nalason ang tubig, sumikip sa bunton
Binaboy ng taong, Ulaga at pikon!

Paano lulusog, pagkain lamang dagat? 
Lubog sa Basurang, doon ay napadpad
Sikip na sa lugar, sa hangin ay salat
Pagkain ay plastik, papel na binabad

Kalahi tingnan Mo, mata ay idilat
Huwag maging bulag sa Iyong namalas
Anong kakainin, pag dating ng bukas
Problema sa Kapaligira'y di na malutas

Hinagpis at Dalit
Katha /Tula Para sa Kalikasan 

19 Hulyo 2019 Ika 10:50 ng Umaga 


Reaksyon sa ulat ng Video Roxas Boulevard, Manila Bay 
Bagyong Falcon

Pagmulat ng mata, habang uminom ng kape, masiyasat na nag uusisa sa balitang Pilipinas! 
Balahibo ko'y tumayo sa Dambuhalang alon ng Basura! Lungkot, galit, takot, ngitngit, pagka awa ang aking nararamdaman! Simboyo ng payak na isipan, kuhanin ang pluma at papel, ititik ang Sigalbo ng Damdamin, hindi kayang ikubli sa katotohanan! 

Nag laro sa isipan na Wari ko bay ang Karagatan ay isang "Tiyan"! Inabuso sa pagkain na walang kabubusugan!! Nahilo sa sobrang puno na  isiniksik", "ipinalamon" "Pilit na nilunok" bagamat at hindi ka tanggap tanggap dahil walang kang gana at hindi masarap! Sa sama ng damdam ay Biglang Isinuka ang laman ng bituka!! 
Ganyan sa Tingin ko ang nangyari sa Manila Bay! Hindi alam ng dagat Kung saan isusuot ang basura!! Isuka!

Iwasan po natin ang pag gamit ng plastik na balutan, tetra pack na inumin, sachet at kahon, lalagyan ng gamit at pagkain. 
Mabuhay po tayo lahat! 

Mahalin at alagaan ang Inang Kalikasan! 

Kayo po ang aking inspirasyon

Share this article