What's Up

http://filcaspro.com/storage/whats-on/October2018/pZgl211cJkswEuAe6RTP.jpg

Ang pananalunton ng Pinay-Belgian sa landas ng panulatan

 

 

Huling bahagi ng serye

 

 

Maliban sa bangko ng kanyang mga samu’t saring memorya—magkahalong bangungot at magagandang panaginip—marami pang kadluan ng mga inspirasyon sa buhay ang Filipina na Belgian na si Melysa Aldiano.

 

Sa katunayan, ang mga ito ang humubog hindi lang sa kanyang pagkatao mula pa ng kanyang kamusmusan kundi sa pagtahak niya sa landas ng pagsusulat.

 

Gayunman, totoo ang kasabihan para sa kanya na “huli man daw at magaling, naihahabol din” sa gitna ng mga pasakalye.

 

Sa katunayan, nito lamang 2020 siya nagsimulang magsulat—at ng libro pa mandin.

 

Paano nangyari ‘yon?

 

 

 “Dalawang taon na ang nakaklipas nang simulant ko ang transformational journey ko. Sumali ako sa mga organizasyon ng mga kababaihan na nakatutok sa pag-unlad ng mge negosyo at personal na mga katangian. Mula noon ay lumawak na ang aking mundo at ang mga sirkulo ng aking mga kaibigan hindi lamang sa Europe kundi maging sa Estados Unidos, sa kontinente ng Australia at ng Asia,” pahayag ni Melysa.

 

Aminado siya, ngayon lang muling napukaw ang kanyang kamalayan sa paghabi ng mga salita para ilarawan ang kanyang diwa.

 

 “Hindi naman talaga ako writer, aaminin ko. Pero, ang pagsusulat ay isa sa mga talento koong nag-aaral pa ako sa Pilipinas at kahit nang nandito na ako sa Europe. Nakakapagsulat ako ng tula o mga lyrics ng kanta bilang hobby. Sumasali rin ako sa mga paligsahan at paggawa ng mga sanaysay sa mga eskuwelahan,” pagbibida ni Aldiano sa kanyang email sa amin.

 

Nitong pandemya ng COVID-19, patuloy siyang naanyayahan sa magsalita para makapagbigay-inspirasyon sa mga tao. Nang dahil dito, napuna siya ng isang may kaugnayan sa paggawa ng aklat nang dahil sa kanyang makulay na paglalarawan ng kanyang mga salita. Inudyukan nitong siyang magsulat.

 

 “Wala sa plano ko ang pagsusulat pero bigla na lang dumating sa buhay ko. Ito ay dahil sa pagsasalaysay ko ng aking mga karanasan. Nakinig naman sa akin ang buong mundo kahit karamihan ay sa online,” wika ni Melysa.

 

Sumali siya sa grupo ng kapwa mga manunulat mula sa iba’t ibang bansa sa pamamagitan ng social media at ‘yong personal niyang pakikipag-ugnayan sa mga miting bagamat hindi tungkol sa pagsusulat bago magpandemya.

 

 “Masuwerte ako dahil sa aking maselang pagpili ng mga taong sasamahan kung kanino ko ipagkakaloob ang aking energy at panahon. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga koneksyon sa online at offline, natagpuan ko ang mga tamang tao sa aking bagong mundo, ang pagsusulat,” salaysay pa ng binibinin ito.

 

Nakapaglabas na siya ng dalawang libro kahiman at may mga kasama siya sa mga ito, ang una ay ang “She’s Magic, Too” at ang ikalawa’y “She’s Magic, Always.” Nakatakda siyang maglabas ng kanyang ikatlong aklat na pinamagatang “Letters of Love” kasama ang labindalawang manunulat.

 

Narito ang aking Q&A kay Melysa:

 

 

Pakilarawan mo ang pamamaraan o disiplina mo sa pagsusulat.

 

 “Sa simula, nahirapan akong magsulat dahil matagal ko na rin itong hindi ginagawa. Ang mga elemento, giningtuang ideya at kahusayan sa pagsasatinig, lahat ng ito’y nasa isip at kailangang isulat sa kapirasong papel. Nakipagbuno ako nang matagal, mga buwan. Pero may natuklasan ako. Kukuha ako ng notebook sa aking bag at isusulat ko ang mga nasa isip ko sa paghulma ng mga salita o pag nakabasa ako ng nakakaantig na lathalain.

 

 “Sa pamamagitan ng praktis ay nalaman ko na nakakatulong ito lalo na sa umaga at sa gabi. Mas lumalabas ang lapot ng akong pagkamalikhain sa gabi.”

 

Sino ang mga nakaimpluwensiya sa’yo sa pagsusulat?

 

 “Makagagabay lang ako, magtuturo at tutulong sa kanya base sa aking mga karanasan na napakahalagang mga leksyon sa buhay.

 

 “Nakasentro ako sa kababaihan, mga kabataan na nagbibinata at nagdadalaga at mga ina. Pero puwede rin ang kalalakihan. Ngayon ay itinataguyod ko ang pagsasatinig ng katotohanan nang walang pakundangan at paumanhin, ang pagbibigay ng kahulugan sa paakit at ang pagdiriwang ng buhay na may kabuluhan.”

 

Anu-ano ang mga musa mo sa pagsusulat?

 

”Ang dami ko no’n. Masasabi kong kaiba ang aking kamusmusan. Kaya ang aking paksa ay ang paglalakbay ko sa buhay. Natuklasan ko rin nang hindi sinasadya na ang tunay na dahilan pala ng akong ginagawa at kung “BAKIT” koi to ginagawa ay ang aking mga anak at ang aking ina. Pero natuklasan ko na nakakaimpluwensiya pala ako sa higit na nakararami. Kaya sila ang aking mga musa na salamin ng kung ano ako at kung ano pa ang magiging ako.

 

Paano lumalangkap ang personal mong buhay sa’yong mga sulatin?

 

 “Kung tinanong mo ako n’yan noong nakalipas na dalawang taon, sa palagay ko, hindi ko masasagot ‘yan kumpara sa mga naunawaan ko ngayon. Nang dahil sa industriyalisasyon at mga materyal na kapaligiran, ang mas pinahahalagahan ngayon ay ang mga numero at pagdami ng mga kliyente.

 

 “Gayunman, nakapagsulong ito na ako ay lumabs sa aking kaalwanan sa buhay at bulabugin at balasahin ko ang aking ginagawa ngayon para taluntunin ang mga oportunidad na lalandasin ko. Ngayon ay mas pinag-iibayo ko ang aking pagsusulat at ang pagkatuto pa sa mas maraming bagay sa bawat sandali para mas bumuti at mas makapaglikha ng mas ng magandang bersyon ng aking sarili.”

 

Paano nakatulong ang pagsalta mo sa Europa sa’yong pagsusulat?

 

 “Ang mabuhay sa Europa sa loob ng dalawang dekada ay isang edukasyon para sa akin. Kung ang kabataan ko ay sa Pilipinas, ang buhay ang naranasan ko sa Europa. Matagal akong nabuhay sa kadiliman kung saan ay nagtatago ako sa anino ng aking sarili. Hindi ako makalabas. Pero ang mga hadlang na ‘yon ay nakapagpabago sa akin tungo sa mas malinaw na landas ng buhay at kung paano ako huhubugin para sa aking kinabukasan.”

 

Nakapagpaunlad ba ng ‘yong pagsusulat ang Europa?

 

 “Oo naman at sa aking palagay ay lalo sa aking hinaharap. Naniniwala akong ang paghahangad ng perpeksyon ay nakagugupo pero ang praktis ay makapagpapahusay pa ng buhay.”

 

Nag-aral ka ba ng pagsusulat sa Europa?

 

 “Meron pero hindi pormal. Lahat ng mga sinusulat ko ngayon, mga libro at pakikipagtrabaho sa iba ay mula lang sa aking puso.”

 

Nakaranas ka na ba ng pagbasura sa’yong manuskrito? Kung oo, paano mo tinanggap ito? 

 

“Sa totoo lang, hindi pa ako nakaranas ng ganyan. Pero wala namang naliligtas sa anumang pangit na karanasa. Kabaligtaran naman ito ng marami kong alok sa pagsusulat kahit may mga kasama sa buong mundo. May nagsasabi nga na dapat ko nang sulatin ang aking talbuhay.”

 

Ano ang mga rurok ng plano sa pagsusulat?

 

“Plano kong lagusin ang pandaigdig na mambabasa kabilang ang Pilipinas. Bukod sa solo kong libro, gusto ko ring sulatin ang trilogy ng aking talambuhay. Pagkatapos, mga influential books, personal developments at motivational elements. Naniniwala ako na ang mga ito ay para sa sangkatauhan kahit ano pa ang ‘yong lahi. Paunlaran pa ang pag-aaral sa buhay at lumago kasabay ang sarili at hanapin ang rurok ng kadahilanan ng buhay, ang luwalhati ng katatagan at kapayapaan.”

 

Ano ang pangarap mong paksa sa libro?

 

“Hindi ko pa po naitatanong ‘yan sa aking sarili. Pero ngayon, ang mas matimbang sa akin ay ang pagtalakay sa pag-unlad at paghahanap sa tunay na sarili, ang pagtuklas ng pag-ibig sa pinakabuod ng kaluluwa at kapayapaan. Ang mga ito ang kaagapay ng mga kadahilanan ng buhay.”

 

Paano mo hinaharap ang mga kritiko?

 

“Upang matuto pa at umunlad ang pagkamalikhain at pamamaraan sa pagsusulat. Ang mga reaksyon at kritiko ay mahahalaga sa pag-unlad.”

 

Paano ka nakikipamuhay o maihahambing ang pagsusulat mo sa iba pang manunulat na malapit sa’yong teritoryo tulad ng The Netherlands, Austria at iba pang bansa sa Europa? 

 

“Nagsusulat ako mula sa espasyo ng aking puso. Hindi ako naglulubid ng kuwento. Isinusulat ko ang nararamdaman ko, ang nakikita at ang nararanasan ko sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Pinaangat ko at pinayayabong ko ang aking kaibhan. Pagkatapos, inihahain koi to sa mundo. Ang kaibhan ko ang aking kapangyarihan.”

 

Paano tinatanggap ng mga Filipino sa Europa ang ‘yong mga likha?

 

 “Kahit noong nasa corporate world pa ako, mag-isa lang akong Filipina roon. Tinatanggap nila ako at iginagalang nang dahil sa kalidad ng aking mga likha. May mataas akong antas at matayog sa paggamit ng iba’t ibang wika.

 

“Bilang Manunulat, Tagpagsalita at Entrepreneur, maganda rin ang pagtanggap nila sa akin dahil lumalabas ako sa comfort zone. Pinananaig ko ang tapang para magsatinig ng aking saloobin hindi lang para sa akin kundi para rin sa iba. Mas hinahawan ko ang landas na hindi madalas lakaran ng iba.”

 

Paano tinatanggap ng ibang lahi ang ‘yong mga likha?

 

 “Nakapagpapataba ng puso! Mga pagbasa ng aking likha sa online o sa kindle version, sa paperback version na maaari nang ipamahagi sa labas.”

Share this article